Υπηρεσίες 3PL

αποκλειστικά στο τομέα φαρμάκου

H PHARMADEL – μέλος του Ομίλου Eταιριών Deliopoulos Group – είναι μια εταιρεία με αντικείμενο την Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών 3PL

Στην PHARMADEL πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εξειδίκευση είναι το βασικό στοιχείο για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Προτεραιότητα της εταιρείας και του εξειδικευμένου προσωπικού της, είναι η διανομή ψυχόμενων φορτίων, με συνέπεια και ταχύτητα, τηρώντας απαρέγκλιτα την ψυκτική αλυσίδα, σε όλο το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνουμε εως τα τελικά σημεία παράδοσης.

Οι διανομές είναι το κύριο αντικείμενο μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης από το 2010.

Όταν
η εξειδίκευση
συναντά
την συνέπεια!

H PHARMADEL – μέλος του Ομίλου Eταιριών Deliopoulos Group – είναι μια εταιρεία με αντικείμενο την Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών 3PL

Στην PHARMADEL πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εξειδίκευση είναι το βασικό στοιχείο για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Προτεραιότητα της εταιρείας και του εξειδικευμένου προσωπικού της, είναι η διανομή ψυχόμενων φορτίων, με συνέπεια και ταχύτητα, τηρώντας απαρέγκλιτα την ψυκτική αλυσίδα, σε όλο το εύρος των εργασιών που αναλαμβάνουμε εως τα τελικά σημεία παράδοσης.

Οι διανομές είναι το κύριο αντικείμενο μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης από το 2010.

Όταν
η εξειδίκευση
συναντά
την συνέπεια!

“Finding a Great Partner May Be
More Challenging Than Anticipated”

Διαθέτει μόνιμο προσωπικό & ιδιόκτητο στόλο ψυγείων Δ.Χ., για την μεταφορά φορτίων αποκτώντας έτσι την δυνατότητα ελέγχου όλου του εύρους της ψυκτικής αλυσίδας μέχρι τον τελικό παραλήπτη.

Στεγάζεται σε νεόδμητες εγκαταστάσεις με ολοκαίνουργιο εξοπλισμό, στην έξοδο Καλοχωρίου και σε απόσταση αναπνοής από την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Στόχος μας είναι, η PHARMADEL να γίνει στρατηγικός συνεργάτης των εταιριών με αυξημένες απαιτήσεις για εξειδίκευση και συνέπεια, στην Θεσσαλονίκη.

Στόχος μας είναι, η PHARMADEL να γίνει στρατηγικός συνεργάτης των εταιριών με αυξημένες απαιτήσεις για εξειδίκευση και συνέπεια, στην Θεσσαλονίκη.

Υπηρεσίες 3PL

αποκλειστικά στο τομέα φαρμάκου

Υπηρεσίες 3PL

αποκλειστικά στο τομέα φαρμάκου

Τo Third Party Logistics (3PL) ειδικεύεται σε ολοκληρωμένες λειτουργίες υπηρεσιών αποθήκευσης (για ψυχρό, κατεψυγμένο και ξηρό φορτίο) και μεταφοράς. Αυτές μπορούν να κλιμακωθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των πελατών, με βάση τις συνθήκες της αγοράς, για να καλύψουν τις απαιτήσεις και την ανάγκη παροχής υπηρεσιών.

Υπηρεσίες

Αποθήκευσης

Υπηρεσίες

Διανομών

Υπηρεσίες

Επιστροφών

Τo Third Party Logistics (3PL) ειδικεύεται σε ολοκληρωμένες λειτουργίες υπηρεσιών αποθήκευσης (για ψυχρό, κατεψυγμένο και ξηρό φορτίο) και μεταφοράς. Αυτές μπορούν να κλιμακωθούν και να προσαρμοστούν στις ανάγκες των πελατών, με βάση τις συνθήκες της αγοράς, για να καλύψουν τις απαιτήσεις και την ανάγκη παροχής υπηρεσιών.

Υπηρεσίες

Αποθήκευσης

Υπηρεσίες

Διανομών

Υπηρεσίες

Επιστροφών

Υπηρεσίες Aποθήκευσης

Υπηρεσίες Aποθήκευσης

 

 • Αποθήκευση προϊόντων ψυγείου συντήρησης Επιπεδοπαλέτας – κιβ – τεμ.
 • Αποθήκευση προϊόντων ψυγείου κατάψυξης Επιπεδοπαλέτας – κιβ – τεμ.
 • Παραλαβή και τακτοποίηση προϊόντων σε παλετοθέσεις και θέσεις προς picking.
 • Συλλογή προϊόντων κατ’ εντολή πελάτη και δημιουργία picking list ακόμη και σε επίπεδο κιβώτιου.

Η αποθήκευση των προϊόντων μπορεί να γίνει από θερμοκρασία περιβάλλοντος και συντήρησης έως βαθιάς κατάψυξης. Η αποθήκευση γίνεται σε παλετοθεσεις. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η επαρκής κυκλοφορία αέρα στους θαλάμους για την δημιουργία των πιο ιδανικών συνθηκών συντήρησης. Η PHARMADEL διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO ώστε οι συνθήκες να είναι οι κατάλληλες και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Σε σύγχρονες αποθήκες βιομηχανικού δαπέδου υψηλής αντοχής, εξοπλισμένες με ειδικές ραφιέρες (κυρίως back 2 back). Όλες οι θέσεις είναι χαρακτηρισμένες για τη βέλτιστη κάλυψη των χώρων και τη λειτουργικότητα των αποθηκών. Τα μέσα και ο εξοπλισμός των αποθηκών είναι τελευταίας τεχνολογίας και φιλικά προς το περιβάλλον. Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στην ασφάλεια των αποθηκών, που είναι εξοπλισμένες με συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

 

 • Αποθήκευση προϊόντων ψυγείου συντήρησης Επιπεδοπαλέτας – κιβ – τεμ.
 • Αποθήκευση προϊόντων ψυγείου κατάψυξης Επιπεδοπαλέτας – κιβ – τεμ.
 • Παραλαβή και τακτοποίηση προϊόντων σε παλετοθέσεις και θέσεις προς picking.
 • Συλλογή προϊόντων κατ’ εντολή πελάτη και δημιουργία picking list ακόμη και σε επίπεδο κιβώτιου.

Η αποθήκευση των προϊόντων μπορεί να γίνει από θερμοκρασία περιβάλλοντος και συντήρησης έως βαθιάς κατάψυξης. Η αποθήκευση γίνεται σε παλετοθεσεις. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η επαρκής κυκλοφορία αέρα στους θαλάμους για την δημιουργία των πιο ιδανικών συνθηκών συντήρησης. Η PHARMADEL διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ISO ώστε οι συνθήκες να είναι οι κατάλληλες και σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Σε σύγχρονες αποθήκες βιομηχανικού δαπέδου υψηλής αντοχής, εξοπλισμένες με ειδικές ραφιέρες (κυρίως back 2 back). Όλες οι θέσεις είναι χαρακτηρισμένες για τη βέλτιστη κάλυψη των χώρων και τη λειτουργικότητα των αποθηκών. Τα μέσα και ο εξοπλισμός των αποθηκών είναι τελευταίας τεχνολογίας και φιλικά προς το περιβάλλον. Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στην ασφάλεια των αποθηκών, που είναι εξοπλισμένες με συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Υπηρεσίες Διανομής

Υπηρεσίες Διανομής

 

 • Ταχύτατες φορτώσεις αυτοκίνητων διανομής
  τηρώντας την ψυκτική αλυσίδα.
 • Διανομή σημείο – σημείο κατ’ εντολή των
  πελατών – αποθετών μας.

Κατά την μεταφορά εφαρμόζονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες για την προστασία των προϊόντων.

Τα οχήματα μας είναι εφοδιασμένα με GPS και καταγραφικά θερ- μοκρασίας ώστε να μπορούμε άμεσα να έχουμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στα προϊόντα που διακινούμε.

Σε σύγχρονες αποθήκες βιομηχανικού δαπέδου υψηλής αντοχής, εξοπλισμένες με ειδικές ραφιέρες (κυρίως back 2 back).

Όλες οι θέσεις είναι χαρακτηρισμένες για τη βέλτιστη κάλυψη των χώρων και τη λειτουργικότητα των αποθηκών.

Τα μέσα και ο εξοπλισμός των αποθηκών είναι τελευταίας τεχνολογίας και φιλικά προς το περιβάλλον.

Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στην ασφάλεια των αποθηκών, που είναι εξοπλισμένες με συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

 

 • Ταχύτατες φορτώσεις αυτοκίνητων διανομής
  τηρώντας την ψυκτική αλυσίδα.
 • Διανομή σημείο – σημείο κατ’ εντολή των
  πελατών – αποθετών μας.

Κατά την μεταφορά εφαρμόζονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διαδικασίες για την προστασία των προϊόντων.

Τα οχήματα μας είναι εφοδιασμένα με GPS και καταγραφικά θερ- μοκρασίας ώστε να μπορούμε άμεσα να έχουμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στα προϊόντα που διακινούμε.

Σε σύγχρονες αποθήκες βιομηχανικού δαπέδου υψηλής αντοχής, εξοπλισμένες με ειδικές ραφιέρες (κυρίως back 2 back).

Όλες οι θέσεις είναι χαρακτηρισμένες για τη βέλτιστη κάλυψη των χώρων και τη λειτουργικότητα των αποθηκών.

Τα μέσα και ο εξοπλισμός των αποθηκών είναι τελευταίας τεχνολογίας και φιλικά προς το περιβάλλον.

Μεγάλη βαρύτητα έχει δοθεί στην ασφάλεια των αποθηκών, που είναι εξοπλισμένες με συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Υπηρεσίες Επιστροφών

Υπηρεσίες Επιστροφών

Υπηρεσίες διαχείρισης
επιστροφών – καταστροφών – απογράφων
προϊόντων τρίτων.

Υπηρεσίες διαχείρισης
επιστροφών – καταστροφών – απογράφων
προϊόντων τρίτων.

Περιοχές Εξυπηρέτησης

Η Pharmadel εξυπηρετεί την Θεσσαλονίκη και τους όμορους νομούς με τον ιδιόκτητο στόλο της Δ.Χ και πανελλαδικά μέσω ενός δικτύου συνεργατών.

Επικοινωνία

  Όνομα

  Email

  Μήνυμα